Sider

10. feb. 2010

NS ansetter svindeldømt jurist (Del 2)

Som jeg skriver her har NS fått en ny skribent som i følge "Om forfatter" er jurist.

Korriger meg hvis jeg tar feil, men etter et par søk kan det vise seg at tittelen jurist/advokat er beskyttet og i følge TV2.no ble Reikerås strippet for tittelen.

Da gjelder følgende paragraf i straffeloven:


§ 332. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som uden offentlig Bemyndigelse eller Tilladelse udøver en Virksomhed, til hvilken saadan kræves, eller overskrider Grænserne for den ham meddelte Bemyndigelse eller Tilladelse eller vedbliver at udøve en Virksomhed, hvortil Retten er ham frakjendt ved endelig Dom.
       Paa samme Maade straffes den, som under Udøvelsen af en Virksomhed falskelig udgiver sig for dertil at have offentlig Bemyndigelse eller tillægger sig en Benævnelse, der sædvansmæssig alene anvendes paa den, der har offentlig Bemyndigelse.
       Med Bøder straffes den, der giver offentlig Forestilling eller lignende uden Øvrighedens Tilladelse, hvor saadan er fornøden.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg liker at dere er skeptiske, men denne heksejakten dere bedriver ligner ikke grisen..

Alle gjør feil.

Hvis det er hold i noe som helst av det disse konspirasjonsteoristene sier, så nytter det ikke og være etterpåklok.

CFF sa...

Hvis det er noe hold i noen av disse konspirasjonsteoriene burde de hatt bevis å fremlegge.

Anonym sa...

Ansatte? Det er slik at Nyhetsspeilet har ingen inntekter, så hvordan kan de ansette noen? Tror dere har misforstått ekstremt, dette er mennesker som skriver på fritiden sin på en felles blogg som mange mennesker finner interesant.

Denne siden er værre enn KGB og Gestappo, måten dere driver heksejakt mot mennesker med andre meninger en status-Quo.

Jeg er glad vi har nyhetsspeilet, og jeg er glad vi har denne siden her som bekrefter at NS sitt arbeid ikke er ønsket.

Takk!

CFF sa...

Heksejakt? Snakker du om Armin når han trakasserte Thorvald Stoltenberg på gata? Eller når NS anklager ansatte ved EISCAT for massedrap? Hva med den evige plagingen av vitenskapsmenn og leger?

Spar meg.

Anonym sa...

skaff deg et liv og si opp jobben din hos sensur-politiet!

CFF sa...

Hvor har jeg sensurert noen?

Legg inn en kommentar