Sider

15. feb. 2010

Lars-Roger Moe bryter loven?

Skribenten på nyhetsspeilet, Lars-Roger Moe (tidligere omtalt her) går i en potensielt katastrofal felle og bryter muligens loven om markedsføring av alternativ behandling i denne tråden på NS.

§ 2. Krav til markedsføringen
       Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 8 fjerde ledd.
       Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk.
       Den som tilbyr alternativ behandling, kan ikke markedsføre behandlingsformer eller behandling av sykdommer eller lidelser som vedkommende etter § 5 - § 7 i lov om alternativ behandling av sykdom mv. eller annen lov, ikke har lov til å utøve eller behandle.
Vanskelig å si om kommentaren hans er å anse som markedsføring, men han linker til hjemmesiden sin via nyhetsspeilet og kommer her med en ganske bastant påstand om produktene sine (som forøvrig er rent vann).