Sider

13. feb. 2010

Lise Tollefsen Slembe er krakilsk

Slembe liker ikke at folk er uenige med artiklene på NS, det skaper bare intern skepsis (OMG!). Hun vil vite hvem som skriver "negative" kommentarer og hvem som gir de plusspoeng.